Nowy koszyk 0 PLN

P.P. Centromet Mariola Kiepura EXPORT-IMPORT

Ikara 157

42-221 Częstochowa

Polska

ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/Częstochowa

INGBPLPW 50 1050 1142 1000 0022 3327 7934

NIP PL 573-022-55-30

150893065

Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki