Nowy koszyk 0 PLN

Centromet - Centrum Techniki

Ikara 157

42-221 Częstochowa

Polska

501 611 443

34 362 72 05

lp.temortnec@pelkse  

ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/Częstochowa

Numer konta bankowego do wpłat:
INGBPLPW 50 1050 1142 1000 0022 3327 7934

NIP: PL573-022-55-30

NIP: PL573-020-19-37

REGON: 150893065

REGON: 150509820

150509820

Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki

Wskazówki dojazdu - kliknij